...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Kwota wolna od podatku UK 2023/2024

kwota wolna od podatku UK 2023-2024
Nowy rok podatkowy: jak zmaksymalizować kwotę wolną od podatku w UK 2023-24. Dowiedz się o wszystkich wchodzących w życie zmianach podatkowych,

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Teraz, gdy rozpoczął się rok podatkowy 2023-24, ważne jest, aby wiedzieć, jakie zmiany podatkowe wpłyną na Twój rachunek podatkowy w tym roku – szczególnie jeśli masz zyski kapitałowe i dochody z dywidend.

Wiele progów i stawek podatkowych zostało w tym roku zamrożonych, a niektóre kwoty wolne od podatku zostały obniżone, co może spowodować, że Twój rachunek podatkowy będzie wyższy niż w latach 2022-2023.

Tutaj wyjaśniamy ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać, oraz wskazówki, jak obniżyć podatek – od maksymalizacji składek emerytalnych po maksymalne wykorzystanie ulg podatkowych dla małżonków.

Czym są zarobki wolne od podatku?

W każdym roku podatkowym Twoje kwoty wolne od podatku odnawiają się, wyszczególniając, ile możesz zarobić na określonych rodzajach dochodów, zanim będziesz musiał zapłacić od nich podatek.

Ulga i stawka podatku mogą się różnić w zależności od Twoich dochodów i przedziału podatkowego, do którego się zaliczasz.

Z drugiej strony ulga podatkowa to miejsce, w którym możesz ubiegać się o zwrot podatku, który już zapłaciłeś, jeśli masz do tego prawo.

Dodatek osobisty: 12 570 GBP

Kwota wolna od podatku to kwota, którą możesz zarobić przed zapłaceniem podatku dochodowego. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem najemnym, samozatrudnionym czy emerytem.

W roku podatkowym 2023-24 kwota ta pozostaje na poziomie 12 570 GBP. Ma być zamrożony do kwietnia 2028 roku. 

Podatek dochodowy, gdy zarabiasz więcej niż....

Płacisz podatek dochodowy od zarobionych pieniędzy, które przekraczają ulgę osobistą.

W Anglii, Irlandii Północnej i Walii Twoje zarobki mieszczą się w trzech przedziałach podatkowych:

  • 20% stawki podstawowej: od 12 570 GBP do 50 270 GBP.
  • 40% wyższa stawka : od 50 271 GBP do 125 140 GBP.
  • Dodatkowa stawka 45%: ponad 125 140 GBP.

 

W Szkocji:

  • 19% stawki początkowej: od 12 571 GBP do 14 732 GBP
  • 20% stawki podstawowej: od 14 733 GBP do 25 688 GBP
  • 21% stawki pośredniej : od 25 689 GBP do 43 662 GBP
  • Stawka wyższa o 42%: od 43 663 GBP do 125 140 GBP
  • Najwyższa stawka 47%: ponad 125 140 GBP.

 

Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz w Wielkiej Brytanii, Twój osobisty zasiłek zostanie zmniejszony o 1 GBP za każde 2 GBP, które zarobisz powyżej 100 000 GBP. Oznacza to, że zanim zarobisz 125 140 funtów, będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od wszystkich swoich dochodów.

Ubezpieczenie społeczne: 12 570 GBP

Większość ludzi płaci również składki na ubezpieczenie społeczne (NIC) z twojej pensji.

W latach 2023-24 pracownicy będą nadal płacić 12% ubezpieczenia społecznego klasy 1 od zarobków od 12 570 GBP do 50 270 GBP. Płacisz 2% od zarobków powyżej 50 270 GBP.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą płacić składki klasy 2 i klasy 4 od dochodów powyżej 12 570 GBP. Stawki klasy 2 są naliczane według stawki ryczałtowej w wysokości 3,45 GBP tygodniowo w latach 2023-24, podczas gdy klasa 4 jest naliczana w wysokości 9% od zarobków między 12 570 GBP a 50 270 GBP i 2%, gdy zarabiasz ponad 50 270 GBP.

Przestaniesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne, gdy osiągniesz wiek emerytalny,

Kwota dywidendy: 1000 GBP

Możesz zarobić do 1000 GBP bez podatku, jeśli otrzymujesz dochód z dywidend w latach 2023-34. To o połowę mniej niż w roku podatkowym 2022-23, kiedy można było zarobić do 2000 funtów bez płacenia podatku.

Rząd planuje również dalsze zmniejszenie tej kwoty w latach 2024-25, kiedy ma wynosić zaledwie 500 funtów.

Stawki podatku od dywidend pozostaną takie same jak w zeszłym roku i będą się różnić w zależności od całkowitego dochodu. Podatnicy podstawowej stawki zapłacą 8,75%, podczas gdy podatnicy o wyższej stawce 33,75% i 39,35% dla podatników dodatkowej stawki.

Ulga podatkowa od zysków kapitałowych: 6000 GBP

Odliczenie od zysków kapitałowych to kwota wolnego od podatku zysku, który możesz osiągnąć ze sprzedaży cennych przedmiotów lub nieruchomości, które nie są Twoim głównym domem.

Zysk to kwota, za jaką przedmiot został sprzedany, pomniejszona o kwotę, którą za niego zapłaciłeś i wszelkie stosowne wydatki, takie jak płatności związane z zorganizowaniem sprzedaży.

Jeśli zyski przekroczą limit, kwota podatku od zysków kapitałowych (CGT), który zapłacisz, będzie zależała od tego, co sprzedajesz, oraz od twojego przedziału podatkowego.

Dodatek ten został również zmniejszony o połowę do 6 000 GBP, podczas gdy poprzednio wynosił 12 300 GBP w roku podatkowym 2022-23.

Podatnicy płacący podstawową stawkę płacą 10% lub 18% od nieruchomości. Podatnicy o wyższej i dodatkowej stawce płacą 20%, a 28% od sprzedaży nieruchomości.

Gdy pozostajesz w związku małżeńskim / partnerskim 252 GBP

Pary, które są w związku małżeńskim lub w związku partnerskim, mogą zwiększyć swoje wolne od podatku wynagrodzenie na o 252 GBP w latach 2023-2024 – a także wstecznie ubiegając się o zwrot podatku w wysokości do 1242 GBP.

Aby się zakwalifikować, jeden partner musi zarabiać mniej niż ulga osobista (12 570 GBP), a drugi partner musi być podatnikiem podstawowej stawki, zarabiającym od 12 571 GBP do 50 270 GBP.

Zasiłek małżeński umożliwia partnerowi o niższych dochodach efektywne przekazanie 1260 GBP jego osobistego zasiłku partnerowi o wyższych dochodach, zwiększając jego zasiłek osobisty do 13 830 GBP i zmniejszając podatek.

Dodatek handlowy: 1000 GBP

Ulga handlowa to zwolnienie do 1000 GBP rocznie dla osób, które mają dochody z handlu – na przykład ze sprzedaży przedmiotów na Vinted lub eBay lub wyprowadzania psów, by wymienić tylko kilka przykładów.

Jeśli zarabiasz mniej niż 1000 funtów, nie musisz informować HMRC, ale jeśli zarabiasz więcej, będziesz musiał zadeklarować swoje dochody w ramach samooceny podatkowej . Jeśli składasz zeznanie podatkowe dla innych dochodów, powinieneś uwzględnić wszelkie dochody dorywcze – i możesz określić, czy chcesz zastosować do niego ulgę handlową.

Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z ulgi handlowej, nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów, więc warto rozważyć, która opcja jest dla Ciebie lepsza.

Dodatek majątkowy: 1000 GBP

Ulga majątkowa działa w podobny sposób jak ulga handlowa, z wyjątkiem tego, że zwolnienie w wysokości 1000 GBP dotyczy tylko dochodu z twojej ziemi lub nieruchomości – na przykład, jeśli pobierasz opłatę za wynajem podjazdu.

Jeśli zarabiasz mniej niż 1000 GBP, nie musisz deklarować dochodu w HMRC, ale dochód powyżej 1000 GBP zwykle wymaga rozliczenia podatkowego.

Jednak dodatek mieszkaniowy nie może być wykorzystany w połączeniu z programem rent-a-room, a jeśli wykorzystasz dodatek do zarobków w odniesieniu do jednej nieruchomości, oznacza to, że nie będziesz mógł ubiegać się o zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych na inne nieruchomości.

Program wynajmu pokoju: 7500 £

Program rent-a-room pozwala zarobić do 7500 funtów na wynajmie pokoju w twoim domu, zanim zarobki zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym.

Dotyczy to tylko pokoi wynajmowanych w nieruchomości, w której mieszkasz.

Będziesz musiał zadeklarować dochód z wynajmu jako część zeznania podatkowego. Jeśli zarabiasz mniej niż 7500 GBP, automatycznie zostaniesz zwolniony z płacenia podatku od tego dochodu – wystarczy, że zapiszesz, ile otrzymałeś.

Możliwe jest zrezygnowanie z programu i opodatkowanie dochodów z najmu na normalnych zasadach; w takim przypadku zapłacisz podatek od różnicy między dochodem z wynajmu a wydatkami na wynajem . Może to zadziałać lepiej, jeśli, powiedzmy, poniosłeś stratę, wynajmując pokój w swoim domu, który chciałbyś zrekompensować dochodem z wynajmu innej nieruchomości.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.