...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Wizzair Wprowadził Płatny Bagaż Podręczny

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Lecisz do Polski możesz się liczyć z opłatą za bagaż podręczny. Wizzair wprowadził płatny bagaż podręczny, nowe zasady zostały wprowadzone Z dniem 1 sierpnia na trasie Londyn – Katowice. Jak czytamy na stronie Wizzair zmiany te mają zachęcić pasażerow do wnoszenia mniejszych bagaży na pokład samolotu w celu usprawnienia i przyspieszenia wsiadania do samolotu. Jak do tej pory tani bagaż podręczny przekształcał się czasami w główny bagaż, co dało się zauważyć podczas lotu do Polski, niektórzy pasażerowie wnosili na pokład walizki zupełnie odbiegające od norm bagażu podręcznego, które były upychane a tym samym opóźniały start samolotu oraz ograniczały pozostałym pasażerom skorzystanie z przywileju wniesienia bagażu podręcznego na pokład i umieszczenie go w schowkach nad głową. Mimo zmian nadal obowiązuje zasada, że jednemu pasażerowi wolno wnieść na pokład tylko jedną sztukę bagażu.

Zobacz więcej na temat bagażu>>>

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.