...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

UK Referendum Unijne

Znajdziesz tutaj:

loan finder

„Istnieją silne argumenty aby zapytać brytyjską opinię publiczną o przyszłości stosunków Wielkiej Brytanii z Europą i powinno to rozstrzygnąć referendum” takimi słowami rozpoczął swoją wypowiedź dla BBC News minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hauge.

UK Referendum Unijne

William Hauge dodał również, że chce członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, lecz oczekuje od UE pewnych zmian względem Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu Premier David Cameron miał wygłosić przemówienie na temat przyszłości Wielkiej Brytanii w Europie lecz z powodu kryzysu w Algierii zostało ono przełożone. Szczegóły dotyczące przemówienia premiera zostaną ogłoszone w poniedziałek. Zdaniem ministra spraw zagranicznych w oczekiwanym przemówieniu Camerona padną słowa, że Wielka Brytania chce pozostać w UE, lecz na innych zmienionych warunkach i że referendum planowane po nadchodzących wyborach, jest swego rodzaju publicznym wypowiedzeniem się obywateli Wielkiej Brytanii co sądzi na temat przyszłych renegocjacji z UE.

źródło BBC News.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.