Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

„Insurance excess” co to jest i jak działa?

Insurance policy excess co to jest. Voluntary excess. Compulsory excess. Czym jest udział własny ubezpieczenia i kiedy ma zastosowanie?

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Insurance Excess Udział własny co to jest ? Wybranie wyższego poziomu udziału własnego w ubezpieczeniu może obniżyć cenę składki. Ale czym jest udział własny ubezpieczenia i kiedy ma zastosowanie?

Co to jest udział własny ubezpieczenia? Jest to uzgodniona kwota, którą płacisz na początku każdego roszczenia.

Excess jak wyliczają?

Załóżmy, że wpadłeś na inny samochód na parkingu supermarketu. Twój ubezpieczyciel zapłaci rachunek, ale najpierw musisz zapłacić ustaloną kwotę za naprawę tzw. excess.

Twój ubezpieczyciel decyduje o wysokości obowiązkowego udziału własnego, kiedy wykupujesz polisę, ale możesz również zdecydować się na podwyższenie – a czasem zmniejszenie – udziału własnego. Zazwyczaj im więcej nadwyżki płacisz w przypadku roszczenia, tym mniejszą kwotę musisz zapłacić jako składkę, więc wszystko zależy od znalezienia równowagi między miesięcznymi kosztami a tym, ile możesz zapłacić, jeśli zdarzy się najgorsze

Compulsory excess co to jest?

Obowiązkowy udział własny (Compulsory excess)jest ustalany przez ubezpieczyciela i jest to najniższa kwota, na jaką możesz się zgodzić. Twoja firma ubezpieczeniowa zdecyduje o wysokości udziału własnego, analizując Twoją sytuację. Na przykład, jeśli wykupisz polisę ubezpieczenia komunikacyjnego, obowiązkowy udział własny może zależeć od Twojego wieku i historii prowadzenia pojazdu.

Voluntary excess co to jest?

Dobrowolny udział własny (Voluntary excess)jest ustalany przez ubezpieczonego i jest dodawany do obowiązkowego udziału własnego ustalonego przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli zgodzisz się na wyższy poziom udziału własnego, zwykle możesz oczekiwać, że Twoje miesięczne składki będą niższe, ale oznacza to, że będziesz musiał zapłacić większą kwotę z góry, jeśli złożysz wniosek, więc upewnij się, że możesz sobie pozwolić na wszystko, co zgodzisz się zapłacić.

Pamiętaj, że płacisz udział własny na początku wniosku i będziesz musiał zapłacić zarówno obowiązkowy, jak i dobrowolny udział własny.

Excess jak to działa

Wyobraźmy sobie, że masz rachunek za naprawę domu w wysokości 1000 funtów. Twój obowiązkowy udział własny wynosi 150 GBP i zgodziłeś się zapłacić dobrowolny udział własny w wysokości 200 GBP. Oznacza to, że najpierw musisz zapłacić całkowity udział własny w wysokości 350 GBP, a towarzystwo ubezpieczeniowe płaci pozostałe 650 GBP.

Zwykle płacisz udział własny, nawet jeśli nie ponosisz winy, ale Twój ubezpieczyciel zwróci Ci go później, jeśli będzie mógł odzyskać go od strony odpowiedzialnej.

Excess dokonywanie zmian

Nie możesz zmienić obowiązkowej kwoty udziału własnego w swojej polisie. Twój ubezpieczyciel ustala tę liczbę, analizując czynniki ryzyka, które powodują, że wypadki są mniej lub bardziej prawdopodobne.

Z drugiej strony Twój dobrowolny udział własny może zostać zmieniony lub usunięty przy pierwszym wykupieniu polisy lub przy jej odnawianiu.

Upewnij się, że sprawdziłeś drobny druk przed wykupieniem polisy, abyś dokładnie wiedział, na jakie ekscesy się zgadzasz.

Excess w ubezpieczeniu domu

Istnieje wiele rodzajów wypadków i innych problemów, które są objęte ubezpieczeniem domu, a każdy z nich ma inny standardowy poziom udziału własnego.

Nie zapominaj, że mówimy tutaj o obowiązkowym udziale własnym – możesz dodać dodatkowy dobrowolny udział własny, jeśli chcesz zapłacić więcej w razie wypadku.

Na przykład, jeśli jedna z twoich rur pęknie, zostanie to zakwalifikowane jako roszczenie „zalanie wodą”, które wiąże się z obowiązkowym udziałem własnym w wysokości 450 GBP.

A jeśli miałeś pecha i doświadczyłeś osiadania domu, możesz zostać obciążony obowiązkowym udziałem własnym w wysokości do 1000 GBP, w zależności od historii Twojej nieruchomości lub obszaru, w którym mieszkasz. Powinieneś o tym pomyśleć, decydując, jaki poziom dobrowolnego udziału własnego chcesz zapłacić.

Excess ubezpieczenie auta

W przypadku ubezpieczenia samochodu obowiązkowe koszty własne zależą od takich czynników jak:

  • Wiek
  • Wartość samochodu
  • Historia roszczeń

W przypadku uszkodzenia szyby przedniej zwykle trzeba zapłacić niewielki udział własny.

Standardowy udział własny w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pożaru i kradzieży wynosi 250 GBP, podczas gdy w przypadku w pełni kompleksowych polis domyślna kwota wynosi 350 GBP, chociaż można wybrać dowolną kwotę w zakresie od 150 GBP do 1050 GBP.

Są chwile, kiedy nie musisz płacić udziału własnego, np.:

  • jeśli miałeś wypadek z nieubezpieczonym kierowcą i możesz podać jego imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer rejestracyjny pojazdu
  • jeśli ktoś inny występuje przeciwko tobie z roszczeniem

Ale czasami nadal musisz zapłacić z góry, więc zawsze powinieneś upewnić się, że poziom udziału własnego, na który się zgodziłeś, jest kwotą, którą możesz zapłacić, bez względu na to, jak bezpiecznym jesteś kierowcą.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *