...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Odszkodowanie w UK z tytułu oparzenia

oparzenia odszkodowanie
Odszkodowanie w UK z tytułu oparzenia. Roszczenia z tytułu obrażeń od poparzeń — o jaką kwotę odszkodowania mogę się ubiegać?

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Możesz pomyśleć, że możesz zostać poparzony tylko przez ogień i ciepło. Jednak oparzenia mogą być również spowodowane chemikaliami, elektrycznością, tarciem, zimnem i promieniowaniem. Niektóre przykłady obejmują roszczenia oparzeń z tytułu obrażeń od poparzeń spowodowane wypadkami drogowymi, w fabryce, u fryzjera , a nawet w restauracji.

W każdym z tych scenariuszy, jeśli osoba, która spowodowała wypadek, dopuściła się zaniedbania, możesz dochodzić od niej odszkodowania, aby pokryć swoje cierpienie, składając wniosek o odszkodowanie za oparzenia.

Czy kwalifikuję się do złożenia wniosku o odszkodowanie za oparzenia?

Kiedy prawnicy zajmujący się obrażeniami ciała rozważają roszczenie o odszkodowanie za oparzenia, muszą ocenić, czy istnieje rozsądna szansa na uzyskanie odszkodowania dla klienta. Aby pomóc w tym przypadku, spróbują dowiedzieć się, czy:

 1. Strona odpowiedzialna (pozwany) była wobec Ciebie zobowiązana do zachowania należytej staranności; i czy
 2. W wyniku zaniedbania pozwanego doznałeś oparzeń.

Najczęstsze przyczyny roszczeń z tytułu oparzeń

Przyjrzyjmy się teraz różnym incydentom, które mogą oznaczać, że kwalifikujesz się do ubiegania się o odszkodowanie za oparzenia. Zawierają:

 • Jeśli chemikalia zostaną na ciebie wylane w pracy i poparzysz się z powodu braku osobistego wyposażenia ochronnego .
 • Gdzie doznajesz oparzeń w wyniku silnego porażenia prądem w pracy z powodu odsłoniętych przewodów sprzętu, z którego korzystałeś.
 • Gdzie gorące jedzenie/napoje spadają na ciebie w restauracji, ponieważ członek personelu niósł za dużo.
 • W wypadku drogowym spowodowanym przez inną osobę, w której poduszka powietrzna napełnia się i powoduje poparzenia.
 • Od poparzenia przez depilację laserową z powodu zaniedbania praktykującego w salonie kosmetycznym.
 • Gdzie doznałeś oparzeń farbą do włosów z powodu niedoświadczonej stażystki fryzjerskiej.
 • Oparzenia spowodowane wadliwym solarium w solarium, które należało naprawić.
 • Zabieg kosmetyczny nie powiódł się, powodując oparzenia ciała.

Klasyfikacja urazów oparzeniowych

Oczywiście przykładów wypadków, w których możesz się poparzyć, jest znacznie więcej. Nie martw się, jeśli Twojego nie ma na liście, nadal możesz ubiegać się o odszkodowanie za oparzenia. Rodzaje obrażeń, o które możesz się ubiegać, to:

 • Oparzenia pierwszego stopnia. Dotyczą one tylko pierwszej warstwy skóry (naskórka). Są to urazy powierzchowne.
 • Oparzenia drugiego stopnia. W oparzeniach drugiego stopnia uszkodzone są dwie pierwsze warstwy skóry ( naskórek i skóra właściwa ).
 • Oparzenie trzeciego stopnia. To znacznie poważniejsze obrażenia. Uszkodzeniu ulegają nie tylko górne warstwy skóry, ale również tkanka pod skórą.

O jaką kwotę odszkodowania za oparzenia mogę się ubiegać?

Wysokość odszkodowania za oparzenie będzie zależeć od kombinacji kilku różnych czynników. Mogą one obejmować między innymi:

 • Jak i gdzie doszło do oparzeń. Jest to najważniejsze, ponieważ pomaga ustalić stopień odpowiedzialności drugiej strony, co może mieć wpływ na wysokość odszkodowania.
 • Ciężkość obrażeń. Im poważniejsze obrażenia, tym wyższe odszkodowanie może Ci przysługiwać. Ofiary poparzeń trzeciego stopnia mają większe szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania niż osoby, które doznały oparzeń drugiego stopnia w podobnych okolicznościach.
 • Niezależnie od tego, czy uraz był przypadkowy, celowy, czy wynikał z zaniedbania.
 • Psychologiczny wpływ oparzeń.
 • Czy musiałeś poddać się operacji? Jeśli tak, ile operacji było potrzebne i czy w przyszłości operacja będzie również potrzebna.
 • Wydatki bieżące, takie jak wydatki na leczenie i koszty transportu.
 • Całkowita i przewidywana utrata dochodów . Utrata korzyści, takich jak premie i potencjalne awanse, jest również brana pod uwagę przy obliczaniu utraty dochodu.

 

Zanim otrzymasz jakąkolwiek wypłatę, zwykle będziesz potrzebować dowodów medycznych i dowodów na jakiekolwiek straty finansowe. W większości przypadków roszczenia są podzielone na dwie części:

 • Szkody ogólne. Gdzie zażądasz zapłaty za swoje cierpienie. Obejmuje to ból i utratę udogodnień . Co ważne, roszczenia mogą obejmować skutki psychologiczne spowodowane oparzeniami. Aby ustalić stopień obrażeń i ich wpływ, konieczna będzie ocena lekarska przeprowadzona przez niezależnego specjalistę. Nasi prawnicy mogą zazwyczaj załatwić te sprawy lokalnie.
 • Specjalne szkody. Jest to część roszczenia, która koncentruje się na pieniądzach utraconych w wyniku wypadku. W związku z tym możesz ubiegać się o odszkodowanie za wszelkie utracone dochody, wydatki medyczne, koszty opieki i koszty podróży.

Przewodnik po kwotach odszkodowania za oparzenia

Aby pokazać, jaki poziom odszkodowania może zostać przyznany za oparzenia, poniżej zamieściliśmy średnie kwoty ugody. Chociaż wyświetlane kwoty wypłat odnoszą się do blizn zalecanych przez Kolegium Sądowe , należy je traktować wyłącznie jako wskazówkę, ponieważ odnoszą się wyłącznie do szkód ogólnych.

 • 104 830 £ + jest prawdopodobne, gdy oparzenia obejmują ponad 40% ciała.
 • 29 780 funtów do 97 330 funtów odszkodowania za oparzenia, które pozostawiły bardzo poważne blizny na twarzy.
 • 17 960 GBP do 48 420 GBP odszkodowania za oparzenia pozostawiające mniej poważne blizny na twarzy.
 • 7830 GBP do 22 730 GBP odszkodowania za oparzenia pozostawiające blizny na nodze/rękach, klatce piersiowej, plecach, ramieniu/rękach.
 • 9110 funtów do 30 090 funtów odszkodowania za oparzenia, które pozostawiły znaczne blizny na twarzy.
 • 3950 GBP do 13 740 GBP odszkodowania za oparzenia, które pozostawiły mniej znaczące blizny na twarzy.
 • 1710 GBP do 3530 GBP odszkodowania za oparzenia pozostawiające niewielkie blizny na twarzy.

 

Warto pamiętać, że oparzenia mogą mieć duży wpływ psychologiczny na ofiarę. Dlatego jest to brane pod uwagę przy każdej wypłacie, jak również przy obliczaniu ciężkości urazu. Może to oznaczać, że oparzenia twarzy będą miały większy wpływ na ofiarę niż oparzenia, które nie zawsze są widoczne. W rezultacie ich wypłata odszkodowania może być wyższa.

Jeśli Twoje roszczenie z tytułu oparzenia zostanie przyjęte, Twój prawnik zwróci się do ekspertów medycznych o poradę, w jaki sposób zostałeś dotknięty. Kiedy to zrozumiesz, będą w stanie podać dokładniejsze oszacowanie odszkodowania za oparzenia.

Dowody na poparcie roszczenia z tytułu obrażeń od poparzeń

Dowody mają kluczowe znaczenie dla udowodnienia, że ​​ktoś inny spowodował wypadek i zakres obrażeń. Dlatego niezależnie od rodzaju wypadku, w którym uczestniczysz, powinieneś:

 • Sfotografuj przyczynę wypadku, zanim zostanie usunięta.
 • Zgłoś wypadek, jeśli doznałeś oparzeń w pracy , na terenie firmy lub w miejscu publicznym .
 • Poszukaj pomocy medycznej na oddziale drobnych urazów lub na pogotowiu ratunkowym.
 • Zapisz dane wszystkich świadków obecnych w chwili wypadku.
 • Poproś o nagranie z dowolnej kamery CCTV obejmującej ten obszar lub z kamer samochodowych, jeśli zostałeś poparzony w wypadku drogowym.
 • Prowadź dziennik swoich urazów, fotografując je okresowo podczas rekonwalescencji.

 

Podejmując te środki, powinieneś znacznie ułatwić sobie wygranie sprawy. Na przykład, jeśli zgłosiłeś incydent, który spowodował poparzenie w pracy, możesz poprosić o kopię formularza zgłoszenia wypadku. 

Posiadanie tego ułatwi udowodnienie miejsca, daty i godziny wypadku. Podobnie prośba o kopie dokumentacji medycznej ze szpitala pokaże, jakie oparzenia zostały zdiagnozowane i jakie leczenie musiałeś znosić.

Terminy dochodzenia odszkodowania za oparzenia

Jeśli zdecydujesz się ubiegać o odszkodowanie za oparzenia, musisz zacząć w dozwolonym terminie.

W większości przypadków dotyczących oparzeń twarzy lub ciała, w których poszkodowany jest od razu świadomy obrażeń, bieg terminu 3 lat rozpoczyna się od daty wypadku.

Jeśli występujesz z roszczeniem w imieniu dziecka jako przyjaciel w procesie sądowym , możesz zasadniczo zignorować ten okres przedawnienia, ponieważ możesz wnioskować w dowolnym momencie przed jego 18. urodzinami .

Jeśli jednak przyjaciel, który brał udział w sporze sądowym, nie wystąpi z roszczeniem w jego imieniu, będzie miał na to 3 lata po ukończeniu 18 lat.

Zawsze sugerujemy, że najlepiej jest rozpocząć roszczenie, gdy tylko będzie to możliwe. W ten sposób o wiele łatwiej będzie Ci szczegółowo omówić, co było przyczyną wypadku i jak zostałeś dotknięty. Nie tylko to, powinno dać twojemu prawnikowi wystarczająco dużo czasu na zabezpieczenie dowodów na poparcie twojego roszczenia.

Czy potrzebuję adwokata ds. obrażeń ciała, aby złożyć wniosek o odszkodowanie za oparzenia?

Proces ubiegania się o odszkodowanie za oparzenia może być czasem trudny i skomplikowany. W większości przypadków będzie to obejmować firmy ubezpieczeniowe, które nie zapłacą nic, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za Twoje obrażenia. Wierzymy, że Twoje największe szanse na wygranie odpowiedniej kwoty odszkodowania wynikają z posiadania prawnika zajmującego się obrażeniami ciała, który pracuje dla Ciebie.

Jeśli reprezentuje Cię prawnicy, zrobią wszystko za Ciebie. Skontaktują się z ubezpieczycielami pozwanego, przedstawią dowody dotyczące roszczenia i zajmą się wszelkimi zapytaniami lub zgłoszonymi zastrzeżeniami. Oznacza to, że nie będziesz musiał sam odpowiadać na żadne pytania medyczne ani prawne.

W trakcie całego procesu Twój prawnik będzie Cię informował na bieżąco i odpowie na wszelkie pytania, które przyjdą Ci do głowy. Jeśli zostanie złożona oferta ugody, przeanalizują ją z tobą i doradzą, co powinieneś zrobić. W każdym przypadku Twój prawnik zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom odszkodowania za oparzenia.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.