...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Wilgoć w domu UK? Twoje odszkodowanie

wilgoć w domu w uk
Pomieszkiwanie w UK w domu, który jest zawilgocony może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeżeli Twój landlord pomimo Twoich załoszeń nie usuną problemu może warto zażądać odszkodowania.

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Wilgoć w domu UK. Pleśń jest spowodowana wilgocią. Czasami łatwo jest znaleźć przyczynę zawilgocenia. Właściciel może potrzebować eksperta od wilgoci, jeśli nie wie, co jest przyczyną problemu.

Ekspert ds. wilgoci może pomóc zidentyfikować przyczynę i doradzić, jak ją naprawić.

Jeśli landlord nie skorzysta z pomocy eksperta, a problem nie zostanie rozwiązany, warto zapłacić za zgłoszenie samemu.

Pleśń jest niebezpieczna dla zdrowia
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zawilgocenie jest spowodowane złym remontem, obowiązkiem landlorda jest żeby to naprawić, a jeśli nie naprawi, najemca Ty, możesz pozwać go o odszkodowanie za pleśń i wilgoć. Mogą również wystąpić problemy z wilgocią i pleśnią w środowisku.
wilgoć w domu w uk

Żądaj od landlorda odszkodowania

Jak możesz uzyskać od wynajmującego setki odszkodowania za pleśń w Twoim domu?

Rodziny zmuszone do życia w spleśniałych domach mogą otrzymać od właściciela mieszkania setki funtów odszkodowania.

Szacuje się, że oszałamiające 1,9 miliona wynajmowanych gospodarstw domowych żyje w zagrożeniach, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa najemców.

Jak najemcy otrzymują odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania w UK za zły stan mieszkaniowy zależy od Twojej sytuacji i tego, jak poważny jest problem.

Zwykle jest obliczany jako procent czynszu zapłaconego podczas życia w warunkach.

Całkowicie niezdatna do zamieszkania nieruchomość może otrzymać 100% czynszu jako rekompensatę, ale jest to niezwykle rzadkie.

Bardziej typowo, według ekspertów prawnych, odszkodowanie wynosi od 25% do 50% czynszu.

Mimo to najemcy będą musieli zapłacić za opłaty sądowe, chyba że są uprawnieni do bezpłatnej pomocy prawnej.

Odzyskasz część kosztów tylko wtedy, gdy wygrasz swoją sprawę.

Pleśń pozostaje ogromnym problemem dla wielu mieszkańców.

Shelter odkrył, że 26% czynszów socjalnych miało „poważne problemy z pleśnią, kondensacją lub wilgocią”, co odpowiada 3,8 mln dorosłych Brytyjczyków.

Inni twierdzą, że mają trudności z utrzymaniem ciepła w domu zimą i regularnie muszą ograniczać wydatki na podstawowe artykuły gospodarstwa domowego, takie jak jedzenie lub ogrzewanie, aby zapłacić czynsz.

Pojawia się, gdy miliony ludzi są dotknięte kryzysem kosztów życia. W ostatnich miesiącach w gospodarstwach domowych nastąpił wzrost cen wszystkiego, od artykułów spożywczych po benzynę.

Rachunki za energię wzrosły, ponieważ ceny hurtowe gazu gwałtownie wzrosły, a szereg dostawców upadło.

Dla wielu rodzin sytuacja jest tak zła, że ​​tej zimy stają przed wyborem między ogrzewaniem a jedzeniem.

Czego możesz oczekiwać od swojego wynajmującego?

Oczekuje się, że wynajmujący dokonają wszelkich napraw i naprawią problemy w rozsądnym czasie – jak szybko zależy od powagi problemu.

Kwestia stanowiąca „istotne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony najemcy” musi zostać załatwiona w ciągu 24 godzin.

Problemy, które „w istotny sposób wpływają na komfort lub wygodę” czynszu, powinny zostać rozpatrzone w ciągu trzech dni.

W przypadku mniej pilnych napraw dopuszczalny jest okres do 28 dni.

Wilgoć w domu? Wystąp o odszkodowanie

Aby złożyć roszczenie przeciwko właścicielowi, będziesz potrzebować dowodów, w tym zdjęć problemów i rachunków za wszystko, co musiałeś wymienić.

Jeśli uważasz, że problem powoduje zły stan zdrowia, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym i poproś go, aby to potwierdził.

Następnie musisz skontaktować się z wydziałem zdrowia środowiskowego lokalnej rady, aby przeprowadził inspekcję domu.

Jeśli uważasz, że być może będziesz musiał pozwać właściciela lokalu do sądu, warto skorzystać z pomocy Citizens Advice.

W Szkocji i Irlandii Północnej najemców obowiązują inne zasady. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Citizens Advice Scotland i Northern Ireland Direct.

Czy możesz pozwać landlorda za wilgoć, pleśń w mieszkaniu?

Od 19 marca 2020 r. możesz pozwać landlorda, jeśli nie naprawi wilgoci i pleśni w Twoim domu. Ubezpieczeni są zarówno najemcy prywatni, jak i socjalni – pod warunkiem, że nie mają najmu dłuższego niż siedem lat – i obejmuje wspólne powierzchnie budynków oraz pokoje.

Objawy narażenia na pleśń mogą obejmować ból głowy, ból gardła, katar, kaszel, kichanie, łzawienie oczu i zmęczenie. U osób z astmą mogą wystąpić ataki astmy. U osób z upośledzonym układem odpornościowym może wystąpić poważna infekcja.

Jeśli właściciel odmawia naprawy, wstrzymanie czynszu może być ryzykowne. Technicznie rzecz biorąc, najemcy nie mają prawa do wstrzymania czynszu i mogą podlegać przejęciu, a nawet eksmisji. Najemcy mają jednak prawo do samodzielnego wykonania napraw i pokrycia kosztów przyszłym czynszem.

Masz prawo mieszkać w bezpiecznym, nadającym się do zamieszkania miejscu, a jeśli zgłosiłeś wilgoć, a właściciel nic nie zrobił, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie i zapewnić wykonanie napraw. Wilgoć, pleśń lub silna kondensacja mogą wywołać szereg problemów zdrowotnych i uszkodzić Twój dom.

14 dni. Gdy powiadomi sz landlorda o problemie, ma 14 dni na odpowiedź na piśmie, określając, jak planuje rozwiązać problem.

Jakie odszkodowanie mogę uzyskać za wilgoć? Prawdopodobnie otrzymasz 25%-50% odszkodowania za wilgoć. Ale jeśli nieruchomość nie ma ciepłej wody lub ogrzewania, a wilgotność jest bardzo zła, możesz otrzymać 100%.

Problemy takie jak wilgoć i pleśń spowodowane kondensacją są w dużej mierze do rozwiązania przez właścicieli i najemców. Dzieje się tak, ponieważ jest uważany za problem związany z utrzymaniem i dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, aby był objęty ubezpieczeniem wynajmującego.

Niezależnie od tego, czy przebywałeś w lokalu komunalnym, czy wynajmowanym prywatnie, jeśli wilgoć lub pleśń spowodowały problemy ze zdrowiem lub finansami, możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Jak domagać się od wynajmującego za zniszczenie?

  1. Określ rodzaj naprawy.
  2. Zbierz dowody zepsucia.
  3. Skontaktuj się z właścicielem.
  4. Skontaktuj się z działem zdrowia środowiskowego.
  5. Wypróbuj usługę mediacji.
  6. Idź do sądu.
  7. Zażądaj odszkodowania.
  8. Żądaj ulgi za niedogodności

Kategoria:

Reklama

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.