...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Rząd Wielkiej Brytanii Chce Zrezygnować z Prawa UE

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza skorzystać z prawa do rezygnacji ze 130 zapisów UE dotyczących prawa i porządku oświadczyła w przemówieniu do deputowanych parlamentu Sekretarz Theresa May.

Dalej w przemówieniu oznajmiła, że rząd myśli o tym aby przejąć ponownie kontrolę po upływie dwóch lat od czasu uzgodnionego traktatu w Lizbonie. Oznaczało by to między innymi rezygnację z europejskiego nakazu aresztowania. Eurosceptycy przyjęli te zamierzenia rządu z zadowoleniem jako zapowiedź kroku repatriacji uprawnień z powrotem do Wielkiej Brytanii. Traktat w Lizbonie uzgodniony przez ostatni rząd Wielkiej Brytanii oznacza, że rząd musi przyjąć wszystkie 130 zapisów w UE dotyczących środków prawnych albo żadnego z nich. Po odrzuceniu traktatu rząd UK mógłby powrócić do przyjęcia niektórych zapisów prawnych o ile UE się na to zgodzi. Rząd uważa, że Wielka Brytania nie musi pozostać związana wszystkimi lizbońskimi uzgodnieniami, działania idące w kierunku wyjścia z traktatu wskazują na to, że pewne środki traktatu lizbońskiego są przydatne a niektóre mniej, a niektóre z nich są obecnie całkowicie bezużyteczne.

źródło: BBC News

Kategoria:

Reklama

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.