...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Radosław Sikorski Nie Tykajcie Zasiłków Dla Dzieci Naszych Imigrantów

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Po tym jak Premier Wielkiej Brytanii oświadczył, że jest za tym aby odebrać świadczenia socjalne Polskim imigrantom pracującym w UK, dla rodzin mieszkających w Polsce, reakcja Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego była natychmiastowa.

Radoslaw Sikorski

Radosław Sikorski Twitter ” Jeśli Wielka Brytania dostaje naszych podatników, czyż nie powinna również płacić im należnych świadczeń socjalnych? Dlaczego Polscy podatnicy powinni dotować tylko dzieci Brytyjskich podatników? Zabezpieczenie socjalne w UK dotyczy wszystkich obywateli UE, nie należy więc piętnować tylko Polaków.”

Wszystkie zmiany w traktacie UE dotyczące wypłaty świadczeń wymagają jednomyślnego poparcia wszystkich 28 krajów w Europie. Oznacza to, że Polska może zawetować każdą reformę dotyczącą świadczeń socjalnych.

linki źródłowe

https://twitter.com/sikorskiradek

Zdjęcie: http://www.radeksikorski.pl/

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.