...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Operacja Akcent

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Operacja Akcent – Czyli jak Brytyjska policja przełamuje bariery komunikacji i pomaga społeczeństwu wschodnioeuropejskiemu w Sussex.operacja akcent

Operacja Akcent (Operation Accent) została stworzona przez Policję w Sussex (Sussex Police) w maju 2012 i ma na celu zmniejszenie przestępczości, oraz pomoc ofiarom przestępstw wśród społeczeństwa wschodnioeuropejskiego, które zamieszkuje rejon Arun w hrabstwie West Sussex. Tamtejsza policja współpracując z rożnymi agencjami postanowiła lepiej poznać zamieszkujące tam społeczeństwo imigrantów z europy wschodniej w tym między innymi z Polski, a tym samym poznać ich obawy związane z lokalną przestępczością oraz jej zapobieganiu.

W Bognor mamy bardzo dużą populację imigrantów z Polski i bardzo duża liczba z nich nie wie jak się skontaktować z Policją, gdy zostaną ofiarami lub świadkami przestępstwa. Operacja Akcent ma na celu znalezienie sposobów na to, aby zintegrować się ze społeczeństwem wschodnioeuropejskim, w celu zmniejszenia przestępczości oraz pomocy ofiar przestępstw w tym społeczeństwie”. – mówi sierżant Glenton, dowodząca Operacją Akcent.

Z myślą o integracji Policji ze społeczeństwem wschodnioeuropejskim, Operacja Akcent utworzyła polskie konto na Facebook. Profil pod nazwą Operacja Akcent ma na celu m.in. udzielenie informacji jak zgłosić incydent na Policję, oraz udzielenie informacji o ostatnich incydentach jakie miały miejsce w rejonie Arun.
Osoby, które mogłyby pomóc policji w Sussex, mogą to zrobić wybierając numer 101, lub pod adresem www: operation.accent@sussex.pnn.police.uk.
Więcej informacji na temat Operacji Akcent możecie znaleźć odwiedzając Twitter profil sierżant Glenton @SergantGlenton, lub profil na facebook Operacja Akcent

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.