...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Odszkodowanie w UK – Wypadek Drogowy

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Jak się zachować podczas wypadku drogowego w UK? To jak zareagujemy po wypadku będzie miało znaczący wpływ na ustalenie odpowiedzialności kto jest winny jego spowodowania.

Sprawcy wypadku różnie reagują. Dość często na początku przyznają się do winy a później, po ochłonięciu przedstawiają swoją wersję wydarzeń swojej firmie ubezpieczeniowej, która może się różnić nawet diametralnie od tego jak to rzeczywiście było – o czym nieraz przekonali się Polacy. Czasami jednak zdarza się, że sprawcy wypadku drogowego próbują od razu zrzucić swoją winę na poszkodowanego – krzycząc, zastraszając go i wmawiając poszkodowanemu, że jest to jego wina.

Szanowni Państwo, z mojego doświadczenia zawodowego, chciałbym podkreślić, że udowadnianie winy jest oparte tylko i wyłącznie na zeznaniach stron czyli na tzw. grze słów, a nie na ekspertyzach rzeczoznawców wypadkowych. Najważniejszą rzeczą jest więc dowiedzenie, że sprawca wypadku jest odpowiedzialny za wypadek drogowy poprzez zebranie odpowiednich informacji i dowodów.

Za nim jednak Państwo przystąpicie do tego kroku, musicie wezwać Policję na miejsce wypadku, w sytuacji gdy są:

  1. osoby ranne z widocznym urazem
  2. ranne zwierzęta z widocznym urazem
  3. znaczne uszkodzenia pojazdów, których resztki znajdują się na drodze i uniemożliwiają kontynuowanie jazdy innym pojazdom
  4. uszkodzenia wyposażenia jezdni (np. znaków, sygnalizacji świetlnej, lampy ulicznej, itp.)
  5. uszkodzenia innego mienia przydrożnego, jak np. domów , drzew czy płotów
  6. sprawca wypadku jest agresywny lub wygląda, jak po zażyciu środków odurzających czy alkoholu

We wszystkich innych przypadkach policja może odmówić przyjechania na miejsce wypadku i poprosić was o wymianę danych osobistych. Na miejscu wypadku powinniście Państwo w celu ochrony swojej niewinności zdobyć poniższe informacje:

  1. dane sprawcy tj. imię i nazwisko, nr telefonu i adres zamieszkania (najlepiej poprzez zrobienie zdjęcia sprawcy oraz prawa jazdy sprawcy) oraz firmę ubezpieczeniową
  2. dane świadków tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu
  3. uszkodzeń obu pojazdów poprzez zrobienie kilku zdjęć pojazdów
  4. miejsca wypadku poprzez zrobienie zdjęć, które będą pokazywały w jaki sposób wypadek się wydarzył i gdzie

Uwaga najlepiej zrobić zdjęcia jeszcze przed zjechaniem na pobocze, bo każdy element będzie ważny. Jednakże z drugiej strony bardzo ważne jest ażeby nie blokować ruchu ulicznego. Musicie więc Państwo ocenić sytuację w zależności od natężenia ruchu w miejscu wypadku. Jak Państwo zauważyliście robienie zdjęć jest koniecznością, gdyż zdjęcia są najważniejszym dowodem w sprawie. Zdjęcia mogą być robione zarówno aparatem fotograficznym, jak i za pomocą telefonu komórkowego.

Jeśli na miejscu wypadku była policja, powinniście poprosić ich o numer referencyjny sprawy oraz ich dane personalne.

Jeśli Państwo zostaliście poszkodowani w wypadku drogowym, jako kierowca, pasażer czy też pieszy, powinniście żądać odszkodowania

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.