...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Mandat Za Złe Parkowanie w UK – Jak Skutecznie Walczyć o Bilet Parkingowy

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Mandat za złe parkowanie w UK, aż 8 milionów biletów parkingowych wydawane jest co roku w Wielkiej Brytanii. Tylko część z nich jest kwestionowana, ale istnieją mocne argumenty na to aby więcej kierowców mogło z nimi walczyć. Spośród miliona zawiadomień opłat karnych wydawanych co roku tylko kilka tysięcy jest odwoływanych przez kierowców. Dzieje się tak pomimo faktu, że aż 65 procent odwołań jest postrzeganych jako uzasadnione a następnie mandaty za złe parkowanie są anulowane. Czasem samorządy nie kwestionują odwołań wyłącznie na tej podstawie, że chcą się pozbyć zaległości. Wszystko to oznacza, że kierowcy mają więcej szans na to aby walczyć z mandatami. Oto jak można to zrobić.

Mandat Za Złe Parkowanie w UK - Jak Skutecznie Walczyć o Bilet Parkingowy

Pierwsze Kroki

Gdy pojawi się mandat za złe parkowanie, formalnie nazywany jako nakaz grzywny, masz wybór aby zapłacić go w ciągu 14 dni, w tym przypadku kwota mandatu będzie zredukowana o połowę, lub drugi wybór odwołania się od mandatu. Rozmiar grzywny zależy od popełnionego wykroczenia. Typowa grzywna za złe parkowanie w niewłaściwym miejscu £120 zostanie zredukowana do £60, jeśli zapłacimy ją w ciągu 14 dni. Aby odwołać się od mandatu należy wysłać list do samorządu (Council) wyjaśniając, że podważamy słuszność mandatu i dlaczego.

BĄDŹ OSTROŻNY! To może być ostatnia szansa, aby zapłacić mandat w połowie ceny. Jeśli zdecydujesz się napisać odwołanie cały proces może zająć 14 dni, a grzywna wtedy wzrośnie. Możesz poprosić o zamrożenie grzywny w kwocie niższej, aż do rozstrzygnięcia odwołania, nie ma jednak gwarancji na to, że samorząd się na to zgodzi. Jeśli nie jesteś pewien swojego odwołania, grzywna będzie mniejsza i lepiej jest zapłacić ją teraz.

Samorząd przyjmie odwołanie i wycofa mandat, lub je odrzuci. Jeśli odrzuci odwołanie zostanie wysłane powiadomienie aby przedstawić dlaczego odwołujemy się od grzywny. Jest na to 14 dni aby przygotować formalne zaprezentowanie stanowiska, wtedy to możemy przedstawić powód dlaczego mandat powinien zostać uchylony, samorząd może zaakceptować nasze stanowisko i uchylić grzywnę, lub ją odrzuci i wyśle do nas powiadomienie wraz z formularzem odwołania. Mamy formularz odwołania,  możemy wystąpić do Traffic Penalty Tribunal (Parking and Traffic Appeals Service, in London). Jest to instytucja niezależna od samorządu i ona to zdecyduje czy nasze odwołanie jest zasadne. Tu musimy być ostrożni ponieważ mandat może wzrosnąć o 50% jeśli nasze odwołanie zostanie odrzucone.

Podstawy składania odwołania

Jest kilka podstaw prawnych dających nam duże szanse na obronę naszej racji, musimy jednak odwołać się do jednej z poniższych kategorii.

 1. Naruszenie nie nastąpiło – obejmuje to mylące znaki, niewidoczne znaki i oznaczenia, załadunek z ważnym dokumentem, ważny bilet parkingowy w niewidocznym miejscu, bilet nie został wydany itp
 2. Kara przekroczyła odpowiednią kwotę.
 3. Nie byliśmy właścicielem auta w momencie nałożenia kary.
 4. Pojazd był użyty bez mojej zgody (np. skradziony) w momencie nałożenia kary.
 5. Jesteśmy firmą dostawczą i dostarczaliśmy zamówione towary w momencie nałożenia kary.

To nie jest nasze auto

Ten powód jest prosty, mandaty są kierowane do zarejestrowanego właściciela pojazdu. W przypadku pojazdu ostatnio zakupionego lub sprzedanego informacja zostanie wysłana do osoby, która jest zarejestrowana jako właściciel w DVLA. Baza DVLA jest aktualizowana z opóźnieniem. Jeśli więc dostaniemy mandat należy podać dane osoby która auto kupiła, lub od kogo go zakupiliśmy.

Moje auto zostało skradzione

Nasze auto zostało skradzione kiedy mandat został wystawiony, w tym przypadku zazwyczaj należy dostarczyć numer referencyjny przestępstwa podczas składania apelacji.

Grzywna jest zbyt duża

Jeśli zostaniemy ukarani przez parkingowego, a nie prywatną firmę kara będzie wynosiła £70 spadając do £35 w ciągu 14 dni, lub £50 spadając do £25 funtów jeśli zapłacimy mandat w ciągu 14 dni, kwoty zależne od charakteru wykroczenia. Jeśli mandat przekracza te kwoty, należy zadzwonić do rady aby sprawdzić dlaczego kwota mandatu jest większa niż zazwyczaj. Jeśli grzywna przekracza standardową kwotę stosowaną w tej okolicy możemy się odwołać. Poniżej znajdują się informacje na temat mandatów od firm prywatnych.

Nikt nigdy nie umieścił mandatu na moim aucie

mandat za parkowanie w ukKiedyś było tak, jeśli samorząd wysłał zawiadomienie do właściciela auta pocztą, ale mandat nie został umieszczony na aucie, to można było się odwołać. Jeśli więc wróciliśmy do auta i zauważyliśmy, że obsługa parkingowa jest w trakcie pisania go, mogliśmy odjechać bez obawy że zostaniemy oskarżeni o przestępstwo. Obsługa parkingowa mogła powiedzieć: „Ja właśnie zacząłem pisać mandat”, lub mogła poprosić nas o pozostanie do czasu aż zakończy pisanie, lecz nie byliśmy zobowiązani do pozostania. Zmiany z 2008r. w zasadach wystawiania mandatów za parkowanie spowodowały, że nie możemy już dłużej wykorzystać tego do swojej obrony. Jeśli jednak zdarzy się tak że samorząd wyśle do nas pocztą mandat, pierwszą rzeczą jaką możemy zrobić jest poproszenie o fotograficzne dowody naruszenia. Jeśli samorząd nie będzie w stanie tego dostarczyć, można stwierdzić, że naruszenie nie miało miejsca. Jeśli jednak otrzymamy zdjęcia należy je sprawdzić pod kątem rzeczywistego obszaru, gdzie mogło mieć miejsce domniemane naruszenie. Czy zdjęcia są oznaczone czasem i datą i czy te dane pokrywają się z informacjami na mandacie, oraz czy oby na pewno na zdjęciach znajduje się nasz samochód. W wielu przypadkach dowody na zdjęciach mogą nie być wystarczające aby udowodnić naruszenie.

Mandat został wysłany zbyt długo od popełnienia naruszenia

Jeśli mandat za parkowanie zostanie doręczony w przeciągu 14 dni, uważany jest za doręczony w terminie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu zawiadomienie zostanie przysłane po okresie 6 miesięcy od domniemanego naruszenia możemy się odwołać.

Miałem ważny bilet / zezwolenie

Jeśli mieliśmy ważny bilet, zezwolenie na parkowanie tak więc kiedy otrzymaliśmy za parkowanie mandat możemy się odwołać. Parkingowi często robią zdjęcia w sposób nie ukazujący w sposób widoczny ważnych biletów parkingowych, więc upewnij się, że masz jeszcze bilet jeśli chcesz się odwołać.

Oni pominęli coś wystawiając mandat

Są pewne szczegóły które mandat za złe parkowanie w UK (Penalty Charge Notice) musi zawierać, i może być nieważny jeśli pominięto któreś z poniższych:

 • Powód dla którego został wystawiony
 • Wysokość kary
 • Oświadczenie, że kara musi zostać opłacona w ciągu 28 dni, począwszy od daty nałożenia kary
 • Oświadczenie, że jeśli kara zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty jej nałożenia, kwota zostanie obniżona o określoną kwotę
 • Oświadczenie, że jeślii opłata nie zostanie uiszczona w ciągu 28 dni, właściciel auta może zostać poddany egzekucji.
 • Adres gdzie opłata powinna zostać wysłana.

Jeśli któraś z powyzszych zostanie pominięta, możemy się odwołać.

Brak widocznych znaków

To jeden z najbardziej skutecznych sposobów zakwestionowania mandatu za parkowanie. Samorządy muszą zapewnić wyraźne oznaczeniamandat za złe parkowanie w UK na każdej drodze gdzie parkowanie jest poddane ograniczeniom. Wewnątrz obszaru z ograniczeniami postojowymi, samorząd nie ma obowiązku umieszczania znaków obok każdej żółtej linii, chyba, że istnieją ograniczenia dotyczące jednej konkretnej drogi, które różnią się od reszty z ograniczonego obszaru.

Wszystkie znaki powinny być widoczne i pokazywać godziny ograniczeń. Należy sprawdzić wszystkie drogi dla obszaru na którym otrzymaliśmy mandat. Należy sprawdzić czy znaki po obu stronach drogi nie są zbyt małe lub wyblakłe wszystko to może dać powody aby unieważnić mandat za parkowanie.

Jeśli ograniczenie jest szczególne dla jednej ulicy, a nie dla całego obszaru, każda żółta linia powinna mieć znak na każdej latarni. Jeśli przerwa wynosi 60 lub więcej metrów, powinien zostać umieszczony znak.

Wszystkie pojedyncze i podwójne żółte linie muszą być ciągłe i nieprzerwane, muszą być także zakończone w „T”, jeśli są przerwy w linii lub linia nie kończy się w „T”, może to spowodować unieważnienie każdego mandatu za złe parkowanie gdziekolwiek na tej linii. Jeśli chcemy się odwołać na podstawie niewidocznych lub braku znaków, należy wykonać zdjęcia tych miejsc, może to być pomocny argument.

Miejsce parkingowe było zbyt małe

Miarki w pogotowiu. Jeżeli mandat był wystawiony za parkowanie poza wyraźną zatoczkę należy sprawdzić czy parking spełnia warunki minimalnej szerokości. Zgodnie z prawem zatoki postojowe muszą być szerokie co najmniej 1.62m, mierzona od krawędzi krawężnika do zewnętrznej krawędzi białej linii.

Opłaty nakładane przez prywatne firmy

mandat-za-parkowanie-prywatny-parkingPrywatne firmy mogą wystawiać opłaty dla kierowców parkujących auta na ich własności, ale przepisy nie są takie same jak w przypadku władz samorządowych. Jeśli otrzymamy opłatę za parkowanie na parkingu prywatnym np. parking supermarketu lub prywatnego parkingu wielopoziomowego pamiętajmy że opłaty nie są wystawiane na podstawie prawa karnego, ale prawa umów. Kierowca nawiązuje umowę z właścicielem gruntu korzystając z jego parkingu.

Oznacza to, opłata za parkowanie może zostać nałożona tylko na kierowcę, jeśli nie wiedzą kim jest kierowca nie mogą naliczyć opłaty. Nie mają również prawa aby zidentyfikować kierowcę. Poproszeni przez pracownika wewnątrz prywatnego parkingu nie mamy obowiązku aby pomóc mu w jakikolwiek sposób. Jeśli firma chce dochodzić roszczenia w sądzie roszczeń musi udowodnić, że to Ty byłeś kierowcą samochodu, jakiekolwiek komentarze z Twojej strony mogą im pomóc w dochodzeniu roszczenia, tak więc najlepiej nie mówić nic.

Jeśli odmówisz zapłacenia opłaty za parkowanie firma może oddać sprawę do małego sądu roszczeń. To firma musi udowodnić naruszenie umowy, należy zwrócić zawsze uwagę na warunki. Są one zwykle drukowane na znaku przy wjeździe do parkingu. Dodatkowo możesz zredukować jakiekolwiek opłaty wymagane przez firmę. Zgodnie z prawem kontraktowym firma może żądać tylko zwrotu swoich strat. Mogą próbować żądać od Ciebie opłaty w wysokości 100 funtów, lecz zgodnie z prawem mogą żądać tego co stracili. Jeśli więc godzina parkingu kosztuje 2 funty, a parkowaliśmy tam 3 godziny, właściciel parkingu może od nas żądać 4 funty.

Zablokowany przez prywatną firmę

Inne zasady obowiązują, jeśli są zakładane blokady przez prywatne firmy za parkowanie na terenie prywatnym. Jeśli napotkamy blokadę naZablokowany przez prywatną firmę kole, należy zadzwonić pod numer podany przez firmę aby uwolnić z oków nasze auto. Nie powinniśmy robić tego sami, uszkodzenie blokady podlega pod prawo karne i kwalifikuje się jako uszkodzenie mienia. Sprawdź czy firma posiada licencję Security Industry Authority dzwoniąc pod numer 08702 430 100. Firma ta powinna również dostarczyć 15-cyfrowy numer Security Industry Authority, możesz go znaleść na pokwitowaniu płacąc. Jeśli firma nie posiada licencji zgłoś to na policję. Obszar w którym te firmy działają, powinien zawierać tablice informacyjne, zrób zdjęcia jako dowód jeśli informacje te nie są wyraźnie widoczne, złóż skargę do Security Industry Authority.

 

źródło:thisismoney.co.uk

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.