...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Łódź Kontra The Sun

Znajdziesz tutaj:

loan finder

lodz

Łódź widziana oczyma Brytyjczyka, reporter The Sun tak widzi miasto Łódź – Łódź to wymarłe miasto w którym żyje pełno pijaków a jego mieszkańcy w poszukiwaniu innej lepszej perspektywy emigrują do Wielkiej Brytanii.

Te słowa wywołały falę protestów łódzkich polityków. W odpowiedzi mieszkańcy Łodzi wytykają Brytyjczykom ich slamsy i brudne dzielnice. Brytyjczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego że mają pełno strasznych miejsc do, których strach się zapuścić a co dopiero tam mieszkać, a w Polsce w tym przypadku w Łodzi wszyscy się o nich dowiadują przy okazji reportażu. Prezydent miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska zapowiedziała, że wyśle do szefa The Sun prośbę o sprostowanie, a nawet straszy The Sun podjęciem kroków prawnych i dyplomatycznych. Ale nasuwa się tu pytanie – o co tyle krzyku? The Sun to magazyn populistyczny żyjący sensacją i to właśnie w poszukiwaniu sensacji nasza kochana Łódź znalazła się na celowniku. Nie należy się tak denerwować mamy rozgłos taki a nie inny ale jest.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.