...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

CPP – Mis Selling Ubezpieczenie Karty Co Powinienem Zrobić

Znajdziesz tutaj:

loan finder

CPP mis selling card protection plan – Plan Ochrony Kart Kredytowych, około siedmiu milionów użytkowników kart kredytowych, których wprowadzono w błąd sprzedając ubezpieczenie ochronne kart kredytowych, wkrótce otrzyma dwa listy.

cpp

To oznacza, że jeśli karta którą posiadasz ma ubezpieczenie to być może należy się Tobie zwrot zapłaconego ubezpieczenia wraz z odsetkami. Banki sprzedawały dwa rodzaje CPP, ochronę karty i tożsamości osobom, posiadaczom kart kredytowych, debetowych lub kart sklepowych. Koszt ochrony takiej karty wynosił 30 GBP na rok, a koszt ochrony tożsamości około 80 GBP. Łącznie zostało sprzedanych około 23 miliony polis ubezpieczeniowych wprowadzając w błąd 7 milionów użytkowników kart.

Jeśli nasze konto zostało wykorzystane przez przestępców, bank powinien zwrócić pieniądze i w rezultacie nie jest potrzebne nam ubezpieczenie. FCA oświadczyło, że osoby którym sprzedano CPP były wprowadzone w błąd kupując coś co tak naprawdę nie było im potrzebne.

CPP zwrot – kto jest do niego uprawniony

Wszystkie osoby, które od 14 stycznia 2005 roku kupili lub odnowili:

 • Ochronę karty od CPP, bezpośrednio lub za pośrednictwem banku.
 • Ochronę tożsamości od CPP podczas rozmowy telefonicznej.

Które produkty są objęte:

CPP ochrona karty było znane jako:

 • Card Guard (offered by HSBC)
 • Card Safe (offered by M&S Money)
 • Barclaycard Card Protection
 • Barclays Cardholder Protection
 • NatWest Card Protection
 • Egg Emergency Cover
 • Card Protection Plus
 • Commercial Card Protection.

Ile zwrotu odszkodowania możemy otrzymać?

Według danych FCA całkowita kwota wypłat może sięgnąć około 1.3 mld GBP, szacuje się, że każda osoba której sprzedano to ubezpieczenie może otrzymać od 100 do 300 GBP w zależności od indywidualnych okoliczności. Jako odszkodowanie otrzymamy zapłaconą kwotę ubezpieczenia plus zwrot odsetek w wysokości 8%, początek zwrotu CPP ma się rozpocząć na wiosnę 2014 roku.

Jakie czynności?

Osoby którym sprzedano ubezpieczenia ochronne kart otrzymają pierwszy list po 29 sierpnia z informacjami wyjaśniającymi, a drugi natomiast na jesieni, w którym poprosi ich się o głosowanie czy chcą oraz akceptują system odszkodowania. Szacuje się, że większość osób zagłosuje na tak, ci, którzy zagłosują na nie też będą mieli możliwość otrzymania odszkodowania.

Które banki i dostawcy kart będą wypłacać odszkodowanie?

 • Bank of Scotland
 • Barclays
 • Kanada Plac Operations Limited (dawniej Banking Egg)
 • Capital One (Europa)
 • Clydesdale
 • Home Insurance Group Services detaliczna
 • HSBC
 • MBNA
 • Morgan Stanley
 • Nationwide Building Society
 • Santander
 • Royal Bank of Scotland
 • Tesco Personal Finance

 

Kategoria:

Reklama

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.