Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Co To Jest ACTA i Co Oznacza Dla Użytkownika Internetu

Znajdziesz tutaj:

loan finder

ACTA Co oznacza dla użytkownika internetu

Wstęp : 

Artykuł ten nie ma na celu zasiania paniki. Prace nad projektem ACTA były prowadzone bez informowania opinii publicznej z niewiadomych celów. Dlatego jeśli uznasz ,że opinia publiczna powinna się dowiedzieć o tym co kryje się za projektem ACTA podziel się tym ze swoimi znajomymi .Mają prawo wiedzieć i wypowiedzieć się na ten temat. Poniżej znajdziesz linki źródłowe jeśli  zadecydujesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

                                                         

ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) czyli umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi,cel stworzenia ACTA miała za zadanie chronić własność intelektualną przed ewentualnym podrabianiem .Miała również narzucić międzynarodowe standardy o zasięgu globalnym.

Dokument ustanawia szereg regulacji prawnych dotyczących kwestii obrotu podrabianymi dobrami ,zasadami handlu lekami generycznymi oraz problemu rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw.piractwo medialne).Pomysł międzynarodowego porozumienia był rozwijany przez Japonię i Stany zjednoczone, od 2006 roku Kanada, Unia Europejska oraz  Szwajcaria przyłączyły się do rozmów nad projektem .W nastepnych latach do rozmów przyłączały się kolejne kraje Australia ,Meksyk  ,Maroko ,Nowa Zelandia ,Korea Połódniowa oraz Singapur.

Duży niepokój projektu wzbudził fakt ,że prace nad nim pozostawały tajne a szerokie oburzenie wzbudziła pierwsza wersja robocza ,opublikowana 22 maja 2008 roku. Zaskakujące było to ,że poza stronami rządowymi umowa była konsultowana z komitetem doradczym , złożonym z przedstawicieli dużych korporacji amerykańskich. Ostatecznie 20 kwietnia 2010 roku udostępniono publicznie wersję oficjalną porozumienia. Spotkała się ona z dużym sprzeciwem środowiśk akademickich ,praktykująch prawników oraz organizacji pożytku publicznego.

Podczas konferencji w Washington College of Law w 2010 zostało wydane wspólne oświadczenie ,że ACTA zagraża licznym aspektom interesu publicznego, a mianowicie miała ona oraniczyć swobodę Internetu.Grupa profesorów prawa podpisała petycję skierowaną do Prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośba o wstrzymanie prac nad umową i wprowadzenie do niej istotnych zmian . 1 pazdziernika 2011 roku umowę podpisały Kanada , Stany Zjednoczone ,Japonia,Maroko ,Nowa Zelandia,Singapur i Korea Połódniowa.

Meksyk , Szwajcaria oraz Unia Europejska wstrzymały się ze złożeniem podpisu. Zarówno tajna forma negocjacji prowadzonych wokół ACTA jak i jego treść ,podniosły liczne głosy sprzeciwu. Niepokój ten przejawiał sie również ze strony Parlamentu Europejskiego, wynikiem czego było podpisanie w 2010 roku deklaracji krytykującej ACTA przez 393 członków Parlamentu.W Polsce zaniepokojenie porozumieniem ACTA wyraziły niektóre organiazacje pozarządowe w wyniku czego 19 stycznia 2012 roku minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zwrócił się z prośbą do Premiera Donalda Tusca o dyskusję na ten temat. Polski Rząd 26 stycznia podpisze porozumienie ACTA.

Zobacz wiecej Rząd kontra Anonymous kto będzie górą

Co jest zarzucane ACTA:

  1. Treść porozumienia uzgadniana była podczas tajnych negocjacji.Do tej pory żadne państwo nie udostępniło wszystkich dokumentów,ani też nie przeprowadziło związanych z procesem negocjacji konsultacji z organizacjami społecznymi .
  2. Porozumienie stwarza poważne ryzyko naruszenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych poprzez wprowadzenie możliwości dochodzenia prywatnej egzekucji praw autorskich ,bez kontroli sądów w której posiadacze praw autorskich będą mogli żądać od dostawców internetu ujawniania im danych użytkowników internetu.
  3. ACTA ogranicza wolność słowa poprzez blokowanie legalnych i wartościowych treści w internecie ACTA obliguje bowiem dostawców internetu do monitorowania treści oraz blokowania stron ,nadając im rolę policji internetowej.
  4. Przyjęcie ACTA może wywołać obniżenie konkurencyjności i innowacyjności europejskich podmiotów gospodarczych w stosunku do innych zagranicznych przedsiębiorstw. ACTA poprzez nowe definiowanie pojęć i uregulowania kwestii odszkodowań może powodować tzw.chiling effect u rozpoczynających przedsiębiorców , którzy z obawy przed kosmicznymi odszkodowaniami mogą hamować innowacyjność.
                                                                                        

ACTA W UK 

Oburzenie  społeczności w UK jest nie mniejsze niż w Polsce . Blogi ,Fora dyskusyjne przepełnione są dyskusją na temat ACTA gdzie namawia się czytelników aby nie zgadzali się z cenzurą w internecie . Rząd Brytyjski przygotował petycję gdzie osoby , które nie zgadzają się z podpisaniem ACTA mogą wziąć udział . Jeśli zostanie zebrane 100 tys podpisów Parlament wznowi dyskusję. 

http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/20685

                                                                                      

(UK )26.01  Wielka Brytania wraz z Polską i innymi krajami Wspólnoty Europejskiej podpisała akt porozumienia ACTA. 

Razem z Polską podpisy złożyły też Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja . Podpisu nie złożyły za to Cypr, Estonia, Niemcy, Słowacja i Holandia, ponieważ te kraje czekają na zakończenie procedury konstytucyjnej upoważnienia ambasadora.

                                                                                      

Więcej na temat porozumienia    Wikipedia PL

 

                                                                                                                                                 

dowiedz się więcej :

http://opinie.newsweek.pl/acta-ad-acta,87442,1,1.html

 

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *