...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Anglia 17 Szpitali z Poważnymi Naruszeniami Bezpieczeństwa wg Komisji Opieki Zdrowotnej

Znajdziesz tutaj:

loan finder

szpitaleuk

Czy jakość usług medycznych w niektórych szpitalach w Anglii może być niewystarczająca z powodów braku zatrudnienia odpowiedniego personelu i czy może mieć to wpływ na udzielenie nam odpowiedniej pomocy medycznej kiedy znajdziemy się w takiej potrzebie?
Według Komisji Jakości Opieki Zdrowotnej (Care Quality Commission) 17 szpitali NHS znalazło wśród 26 dostawców opieki zdrowotnej w Anglii nie spełniających odpowiednich poziomów bezpieczeństwa z powodów braków w zatrudnieniu odpowiedniej liczby personelu.

Obserwator z Care Quality Commission podczas listopadowej inspekcji stwierdził, że około 16 % szpitali nie spełniło wymaganego poziomu bezpieczeństwa w dostarczaniu usług medycznych zgodnie z jej wymaganymi standardami. Niedociągnięcia te są tłumaczone reorganizacją i cięciami mimo tego, iż liczba personelu medycznego od 2010 roku znacząco wzrosła. Pod koniec roku Komisja podkreśliła w raporcie problemy kadrowe w szpitalach NHS w ramach przeglądu usług. Wykaz szpitali i jednostek pogotowia medycznego został opublikowany na stronie The Telegraph:

Szpitale:Milton Keynes Hospital; Royal Cornwall Hospital; Walton Centre NHS Foundation Trust in Liverpool; Queen’s Hospital, Romford; Stamford & Rutland Hospital; Southampton General Hospital; Croydon University Hospital; Bodmin Hospital; Northampton General Hospital; St Peter’s Hospital, Maldon; Queen Mary’s Hospital, London; Chase Farm Hospital, London; Westmorland General Hospital, Cumbria; Pilgrim Hospital, Lincolnshire; St Anne’s House, East Sussex; and Princess Royal Hospital, West Sussex.
Jednostki Pogotowia:Ainslie and Highams Inpatient Facility, London; Campbell Centre, Bedford; Forston Clinic, Dorset; Cavell Centre, Peterborough; Bradgate Mental Health Unit, Leicestershire; Avon and Wiltshire NHS Mental Health Trust; Blackberry Hill Hospital, Bristol; and Park House, Manchester.

źródło BBC News, The Telegraph

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.