...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

£400 na rachunki w UK kto otrzyma

400 funtów n arachunki uk
Każde gospodarstwo otrzyma od rządu w UK pieniądze na rachunki. Symboliczne £400 funtów ma złagodzić zdaniem rządu wysokie koszty utrzymania gospodarstw w UK. Pojawią się też większe pieniądze dla tych w trudniejszej sytuacji materialnej.

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Każde gospodarstwo domowe otrzyma dotację na energię w wysokości 400 funtów w ramach nowych środków na pokrycie kosztów utrzymania. Nowa dotacja nie musi być spłacana i zastępuje zwrotny kredyt energetyczny w wysokości 200 GBP ogłoszony na początku tego roku.

Podwyżki cen energii dotykają Miliony

Miliony borykających się z problemami gospodarstw domowych w całej Wielkiej Brytanii otrzymają dodatkową pomoc finansową jeszcze w tym roku, aby poradzić sobie z gwałtownie rosnącymi cenami energii.

Pakiet wsparcia o wartości 15 miliardów funtów, ogłoszony przez kanclerza Rishi Sunaka 26 maja 2022 r., ma na celu złagodzenie ucisku odczuwanego przez miliony Brytyjczyków podczas kryzysu związanego z kosztami życia. Plany te zostaną sfinansowane z tymczasowego, nadzwyczajnego podatku od firm energetycznych – polityki, która w przeszłości spotkała się z ostrym sprzeciwem niektórych ministrów gabinetu.

Pojawia się po wiadomości, że regulator energii Ofgem spodziewa się, że limit cen energii wzrośnie nawet o 800 funtów od października, podnosząc rachunki dla przeciętnego gospodarstwa domowego do 2800 funtów rocznie.

Koszt cotygodniowego zakupu również wzrósł o 7%, co oznacza, że ponad jedna piąta gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii twierdzi, że ma trudności z wiązaniem końca z końcem, według grupy badawczej Kantar.

Pułap cen energii wzrósł o prawie 700 funtów

Roczny rachunek typowego gospodarstwa domowego wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku o 700 funtów. Porównanie wyliczone na podstawie taryfy dwupaliwowej płaconej przez polecenie zapłaty

Jednorazowa dotacja na energię w wysokości 400 funtów dla wszystkich gospodarstw domowych

Plany przyznania wszystkim krajowym odbiorcom energii elektrycznej kredytu w wysokości 200 funtów na rachunek za energię w październiku 2022 r. – do spłaty w ciągu pięciu lat – zostaną zlikwidowane. Zamiast tego wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają podwójną kwotę. 400 GBP zostanie wpłacone jako kredyt na rachunek za energię w październiku i nie będzie trzeba go spłacać. Chociaż pomoże to złagodzić obciążenie wielu gospodarstw domowych, nie pokryje pełnych kosztów wzrostu cen energii.

Dodatkowe płatności dla grup w trudnej sytuacji

Oprócz dotacji w wysokości 400 GBP, ukierunkowane wsparcie dla emerytów, osób o niskich dochodach i osób niepełnosprawnych również pojawi się jeszcze w tym roku.

650 funtów dla osób otrzymujących świadczenia uzależnione od dochodów

rachunki dopłaty uk

Kanclerz ogłosił, że 8 milionów gospodarstw domowych o najniższych dochodach w Wielkiej Brytanii otrzyma 650 funtów kosztów utrzymania, co daje całkowite wsparcie do ponad 1000 funtów. Aby się kwalifikować, musisz w lipcu otrzymywać pewne świadczenia zależne od dochodów. Obejmuje to Universal Credit, ulgi podatkowe, ulgi emerytalne i inne świadczenia zależne od dochodów. Pieniądze zostaną wpłacone bezpośrednio na konta osób z Departamentu Pracy i Emerytur (DWP) w dwóch jednorazowych kwotach w lipcu i na jesieni, a wkrótce potem nastąpią wypłaty z HMRC dla osób otrzymujących ulgi podatkowe.

150 funtów dla osób otrzymujących rentę inwalidzką nie uzależnioną od oceny dochodów

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i jesteś jedną z 6 milionów osób, które otrzymują rentę inwalidzką niezależną od dochodów, otrzymasz dodatkową jednorazową płatność z tytułu kosztów utrzymania w wysokości £ 150. Każda osoba niepełnosprawna, która również otrzymuje świadczenia uzależnione od dochodów, może otrzymać 650 funtów oprócz 150 funtów, co daje całkowitą płatność do 800 funtów.

300 funtów dla emerytów otrzymujących zimową dopłatę paliwową

Wreszcie emeryci, którzy obecnie otrzymują rządową zimową dopłatę paliwową – ustanowioną w celu pokrycia kosztów rachunków za energię w chłodniejszych miesiącach – otrzymają dodatkową jednorazową kwotę w wysokości 300 funtów jesienią. Aby kwalifikować się do Zimowej Dopłaty Paliwowej, musisz urodzić się w dniu 26 września 1955 lub wcześniej. Płatności wynoszą od 100 do 300 funtów, w zależności od wieku i okoliczności. Osoby o niższych dochodach, które ubiegają się o kredyt emerytalny, otrzymają również 650 funtów w ramach powyższego pakietu świadczeń uzależnionych od dochodów.

Rozbudowa Funduszu Pomocy Gospodarstwom Domowym

Aby pomóc tym, którzy mogą „upaść” – na przykład osobom pobierającym zasiłek mieszkaniowy, które nie pobierają żadnych innych świadczeń – Sunak zapowiada, że rząd przedłuży Fundusz Pomocy Gospodarstwu Domowemu, dostarczany przez władze lokalne, o 500 mln funtów od października. Fundusz Pomocy dla Gospodarstw Domowych to środek, który zapewnia gospodarstwom domowym płatności na podstawowe środki, takie jak żywność, narzędzia i odzież. Został wprowadzony po raz pierwszy we wrześniu 2021 r. i miał działać do 31 marca 2022 r., zanim zostanie przedłużony. Połowa funduszu przeznaczona jest dla gospodarstw domowych z dziećmi.

Potwierdzenie potrójnej emerytury państwowej

Oprócz jednorazowych płatności kanclerz potwierdził, że potrójna emerytura państwowa zostanie przywrócona na lata 2023-24; został tymczasowo zmieniony na „podwójny zamek” w tym roku ze względu na wysoką inflację. Oznacza to, że wypłaty emerytur państwowych wzrosną albo o wzrost płac, wrześniową inflację CPI, albo o 2,5% – w zależności od tego, co jest najwyższe. Biorąc pod uwagę, że Bank Anglii przewiduje, że inflacja wyniesie średnio 9% przez resztę roku, jest prawdopodobne, że emeryci odnotują w kwietniu przyszłe płatności znacznie większe niż zwykle. Wypłaty świadczeń również wzrosną o wrześniową inflację CPI, zapewniając wzrost dla wnioskodawców w przyszłym roku.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.