...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

£400 na rachunki od rządu w UK nie do ręki

400 na rachunki
Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii zobaczą swoje rachunki za energię obniżone o 400 funtów od października jako część środków na utrzymanie ogłoszonych przez rząd. Pojawiły się teraz szczegóły dotyczące sposobu stosowania rabatów.

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Gospodarstwa domowe w UK zaczną otrzymywać 400 funtów w 6 ratach od października, aby zredukować koszty utrzymania.

Rząd potwierdził ważne szczegóły programu wsparcia rachunków za energię, który zapewni zniżki na rachunki za energię 29 milionom gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii

400 funtów na rachunki nie do ręki

Miliony gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii otrzymają tej zimy bezzwrotne zniżki na rachunki za energię, ponieważ rząd Wielkiej Brytanii przedstawił 29 lipca 2022 r. dalsze szczegóły programu wsparcia rachunków za energię.

Rabat w wysokości 400 funtów, którym zarządzają dostawcy energii, będzie wypłacany konsumentom przez 6 miesięcy z płatnościami począwszy od października 2022 r., aby zapewnić gospodarstwom domowym wsparcie finansowe w miesiącach zimowych.

Ci, którzy mają punkt licznika energii elektrycznej, płacąc za energię za pomocą standardowej karty kredytowej, karty płatniczej i polecenia zapłaty, otrzymają automatyczne potrącenie z rachunków przez okres 6 miesięcy – w sumie 400 GBP.

400 funtów na rachunki

Co jeżeli posiadasz licznik przedpłatowy?

Klienci tradycyjnych liczników przedpłatowych będą otrzymywać kupony rabatowe na rachunki za energię od pierwszego tygodnia każdego miesiąca, wydawane SMS-em, e-mailem lub pocztą na zarejestrowane dane kontaktowe klienta. Ci klienci będą musieli podjąć działania, aby zrealizować je w zwykłym punkcie doładowania, takim jak najbliższy lokalny punkt PayPoint lub oddział pocztowy.

We wszystkich przypadkach żadne gospodarstwo domowe nie powinno być w żadnym momencie pytane o dane bankowe. Ministrowie wzywają konsumentów do zachowania czujności przed potencjalnymi oszustwami i zgłaszania ich odpowiednim władzom, jeśli są podejrzani.

Skąd będziesz wiedział że otrzymałeś zniżkę?

Gospodarstwa domowe zobaczą zniżkę w wysokości 66 funtów nałożoną na ich rachunki za energię w październiku i listopadzie, wzrastającą do 67 funtów każdego miesiąca od grudnia do marca 2023 r. Bezzwrotna zniżka będzie udzielana co miesiąc, niezależnie od tego, czy konsumenci płacą miesięcznie, kwartalnie lub mieć przypisaną kartę płatniczą.

Oznacza to, że w przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej danej osoby w okresie 6 miesięcy, na przykład w przypadku opuszczenia lub przeprowadzki, osoba ta nadal będzie korzystać z odpowiedniej części całkowitej kwoty 400 GBP.

Dla studentów i wynajmujących

Dotyczy to również studentów i innych najemców wynajmujących nieruchomości na podstawie umów o dostawę energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych od właścicieli, w przypadku których stałe koszty energii są uwzględnione w opłatach za wynajem. W takich okolicznościach właściciele, którzy odsprzedają energię swoim najemcom, powinni odpowiednio przekazywać zdyskontowane płatności, zgodnie z zasadami Ofgem w celu ochrony najemców.

W ramach tego pakietu potwierdzamy dzisiaj, że dostępne będą dalsze fundusze, aby zapewnić równoważne wsparcie w wysokości 400 funtów na rachunki za energię dla 1% gospodarstw domowych, do których nie dociera EBSS. Obejmuje to osoby, które nie mają domowego licznika energii elektrycznej lub bezpośredniego związku z dostawcą energii, np. mieszkańcy parków. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób i kiedy te gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii mogą uzyskać dostęp do tego wsparcia, zostanie ogłoszone jesienią tego roku.

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.