Trybunał Pracy - Moja Wyspa UK Rss

Trybunał Pracy W UK Bezpodstawne Zwolnienie

Prawo odwołania się do trybunału pracy w przypadku wadliwego (niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego) rozwiązania stosunku pracy.Pracownikowi, któremu w jego przekonaniu wypowiedziano umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem przysługuje uprawnienie do wniesienia  odwołania do trybunału pracy.  Pozew należy wnieść na druku ET1. Terminy Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się…

Lista Autorów