Mortgage - Moja Wyspa UK Rss

Mortgage-Kredyt Hipoteczny w UK Czy Tańszy?

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w UK może być korzystniejsze po tym jak Bank Angielski uruchomił nowy program dla pożyczkodawców, aby więcej pieniędzy było dostępnych dla właścicieli domów i firm. W ramach środków inicjatywy kredytowej Bank Anglii będzie pożyczał pieniądze instytucjom finansowym poniżej rynkowych stóp procentowych, aby potem śledzić postępy nowego programu. Program zastąpi obecny krajowy sytem…

Lista Autorów